بایگانی روزانه: 14 مارس 2007

I watched Memories of a Geisha when it was relesad firt time on the screen. The fars east is always a myth for me and I hardly can find conection between my culture and them. This diffrences make it interstign … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند