به یاد شما خانم که بزرگ بودید و اهل همه روزهای ما، همه لحظه‌های ما


*دربرابر این شعر فروغ-فتح باغ- بی‌دفاع‌ترین موجود جهانم. منهدمم می‌کند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.