در شهر چه خبر؟

visramin.jpg
UC Davis Comparative Literature and Religious Studies programs present:
Dick Davis
Professor of Persian Literature, Ohio State University
Bita Daryabari Professor of Persian Letters, Stanford University
“Vis and Ramin: A Medieval Persian Romance”
Monday, November 10
۸ pm @ AGR Room, Buehler Alumni & Visitors Center
* There will be a reception following the lecture.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.