این هم از همان جملاتی‌ است که گاهی باید تمام قد ایستاد و در روی طرف گفت: (‌گیرم که اینجا دیگر لبخند لازم نیست)‌
صبر کن اولین عاشق سمج – که دست برقضا می‌داند و خوب هم می‌داند در یک رابطه جدی‌ هستی- از راه برسد، انوقت نطق کن در مورد زیبایی‌های تعهد و مواخذه «بی‌بند و بار» های دور و برت.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.