مسافر

کیوان بود که نوشته بود:
«خوب شد رفتی، دوری ات شاعرم کرده عجیب…»
من می‌خوانم:
رفتنت نشانم داد که چه شاعر بودم با تو…

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.