عدس‌پلو

همانقدر که مخترع سالاد مستحق الطاف سگ دربان جهنم است،‌ مخترع عدس‌پلو باید با هفتاد و دو هزار حوری و غلمان بهشتی (بطور همزمان)‌ محشور شود.
عدس‌پلو غذای خود خداست وقتی پارتی‌ ایرونی! میده. باور کنید.
این یعنی اینکه:
من امروز چون فهمیدم تو خونه برنج داریم و درس هم داشتم و هزار کار نکرده دیگر، عدس پلو پختم! گفتم یک پزکی هم بدهم که بابا لوا!‌بابا عدس‌پلو!‌

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.