و اما حقوق بشر

conference
برویم ببینیم این حقوق بشر بالاخره چیست. خوردنی است؟ پوشیدنی است یا احیانا رویم به دیوار کارهای دیگری باید کرد باهاش!
اگر آن طرف‌هایید یا حتی نیستید ولی برای این سلسله سخنرانی‌ها میایید خبرم کنید شاید ما هم یک سری موانع را از سر راه حقوق بشر برداشتیم و به نوایی رسیدیم.
پی‌نوشت: ننوشته که اینترنت هم دارد سالشان یا نه. اگر داشت یک مقدار شاید آنلاین جورنالیسم!! کردیم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.