با خودش فکر کرده همانجا موقع خرید یادش میاید که چه لازم دارد. سعی می کند تصویر میز را جلوی چشمش مجسم کند. اصلا از پیش غذا شروع کن. پیش غذای فسنجان و قیمه چه می تواند باشد؟ اصلا قیمه و فسنجان را مگر با هم سرو می کنند؟ همه نقشه اش بهم می خورد. خوب شاید بشود. چه شرابی باید بگذارد روی میز؟ همان سالاد خوب است. می خواهی اصلا بی خیال غذای ایرانی بشوی؟ هم دردسرش کمتر است هم کسی سرش نمی شود خوب است یا بد. یک چیزی سر هم کن بگذار جلوی مهمان ها

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.