انتخاب رشته

سایتی را سراغ ندارید که به بچه های سال اولی دانشگاه یا سال آخر دبیرستان برای انتخاب رشته کمک کند؟
برادرم ترم اولش را بدون اینکه بداند چه می خواهد بخواند تمام کرده ولی هر چه زودتر بداند چه می خواهد بخواند از سردرگمی و انتخاب واحد های بی ربط در میاید. من هم راستش نگرانش ام. خودم کلی از سالهای خوبم در اثر این ندانم کاری انتخاب رشته رفت. حالا نمی خواهم او دچار شود. بماند که حکایت همچنان باقی ,رفتن در فلان جا است ولی…
می داند که مغزش ریاضی و فیزیک سنگین را نمی کشد! اهل علوم انسانی نیست. ( آن دفعه داشت به دوستش پشت تلفن پیشنهاد می داد که برود تاریخ هنر را با فلان استاد بردارد که یک سری خطی خطی نشان می دهد و می گوید اینها کار پیکاسو است!) طراحی را دوست دارد و عاشق ماشین است. البته پیشنهاد جدی من این بود که برود در یکی از کارگاه ها که شکل و قیافه ماشین ها را عوض می کنند – از نظر من جواد می کنند اما از نظر برادرم من هیچی نمی فهمم- کار پیدا کند. اما خودش دلش می خواهد درسش را هم بخواند. طراحی صنعتی که فکر کنم خیلی ریاضی و فیزیکش سنگین باشد و این بچه نمی کشد.
خیلی ممنونم اگر کمکی از دستتان بر میاید بکنید که این جوان معتاد و بی خانمان نشود. در ضمن اگر فکر می کنید بهتر است با خودش حرف بزنید می توانم مجبورش کنم بهتان ایمیل بزند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.