ژانر وبلاگی- قسمت سوم

امروز کودک درونم خم شده بود و بالغ درونم بد بهش نگاه می کرد. خیلی دلگیر شدم. گفتم نکند می خواهد کاری بکند. البته باید کودک درون را رها کرد که هر کاری می خواهد بکند. این را دکتر روانشناسم گفته اما من اینروزها می ترسم که بالغ درونم ترتیب کودک درونم را بدهد… بروم شمعی روشن کنم و سازی بزنم…

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.