باید کاری کنیم که تا صدسال آینده همه ایرانی شوند!

به شدت از پیشنهاد افزایش تعداد زایشگاهها در نقاط مختلف کشور- مخصوصا شهر های واقع شده در جاده ابریشم – و نیز دعوت از تمام زنان پا به ماه کشورهای مختلف استقبال می شود.
البته پیشنهاد تکلمیلی بنده برپا کردن یک اداره ثبت احوال فوری در کنار همه این زایشگاهها و دادن دکترای افتخاری به تمام نوزادان برای استفاده احتمالی در آینده است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.