من تشکر می کنم

خانم از شوهرش تشکر می کند که به او اجازه داده بعد از ازدواج وبلاگش را نگه دارد چرا که بعد از ازدواج خودش را متعلق به شوهرش می داند و بنابرین وبلاگ که متعلقه او بوده اکنون مانند او جزو. اموال شوهرش است.
تنها این هم نبود. در انتهای پست خداوند را هم شاکر بود که همواره مردان خوبی در زندگی اش قرار داده که به او آزادی عمل داده اند. چه برادرش که وقتی وقتی قبل از ازدواج به او قول داد سراغ مطالب نامربوط اینترنتی نرود و حد خودش را بداند به او اجازه داد وبلاگ بنویسد و چه حالا که شوهر کرده و شوهرش آنقدر مهربان است که به او گفته می تواند وقتی از کارهای خانه اش فارغ شد وبلاگ هم بنویسد.
یعنی باور بفرمایید اینها عین عبارات پست آخر وبلاگی بود که همین چند دقیقه قبل به کشفش نایل شدم. حالا نمی دانم کار درستی است لینک بدهم یا نه
باید تا ده بشمارم. …

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.