یادداشتهای یخچال ما!

CIMG1295.JPG
فصل امتحانات و عاشقی و تنبلی و… و باید از هر حقه ای استفاده کرد!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.