از مهر انگیز کار بخوانید:

از این که بگذریم، پرسشی زنانه را با مقامات امنیتی ایران در میان می گذارم: بالاخره جنس زن در مجموعه نظام سیاسی، حقوقی، اخلاقی و امنیتی کنونی ایران با کدام مفهوم ارزشی به رسمیت شناخته شده است؟ می دانیم استفاده ابزاری از زنان به صورت انتشار تصاویری از آنها در مطبوعات جرم است و قوانین جزایی ایران، مرتکب را به شدت مجازات می کنند. آیا با وجود این قوانین ارزشی می شود استفاده ابزاری از جنس زن در صحنه سیاست جهانی را توجیه کرد؟ در شرایطی که به موجب قوانین موضوعه کشور، در بیشتر زمینه ها شهادت زن مسلمان بکلی فاقد ارزش و اعتبار است، چطور شده که از دید مقامات جمهوری اسلامی، شهادت یک زن غیر مسلمان تا این حد اعتبار پیدا کرده که مقدم بر شهادت مردان قرار گرفته است؟
( ادامه)
روز آنلاین.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.