آورده اند که..

بلاگری را بگفتند که چه چیز این بلاگستان تو را حیرت است. گفتا دو دسته بلاگر. یکی آنکه هیچ ننوشته ای و بلاگ ایشان مدام ” پینگ” میگردد و دیگر آنکه بسیار بنبشته اند و هیچ ” پینگ” نشدند.
گفتند که شیخنا! چاره چیست. شیخ بلاگر فریادی زد مهیب که این ضرب العجل است و زین پس بلاگرهای دسته اول که هیچ نو ننبشته اند اما خود را در صف نبشتگان جا زنندی را به فشار دکمه ای به جایی خواهم فرستاد که عرب نی نیانداخت و بلاگ رولینگ آن را نشناختی!
و از این پاسخ مریدان مدهوش گشته و اندکی که مدهوش نگشته بودند دست بر فرق سر کوبان به خرابات همی رفتند!
( کپی رایت از اینجا)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.