الله و اکبر!

با این وجود احتمال اقدام به خودکشی در زنانی که کاشت سینه انجام داده بودند ‪ ۷۳‬درصد افزایش نشان می‌داد. میزان خودکشی در زنانی که اشکال دیگر جراحی پلاستیک را انجام دادند نیز بالا بود.
نظر کارشناسی اول: اینها از اول مشکل روحی داشتن, به همین خاطر رفتن جراحی کردن, خوب نشدن, اقدام به خود کشی کردن!
نظر کارشناسی دوم: عمل خوب نبود. سینه ها خراب شد, اقدام به خودکشی کردن.
نظر کارشناسی سوم ( در ایران): متلک زیاد شنیدن, خسته شدن, اقدام به خود کشی کردن.
نظر کارشناسی چهارم: خیلی خوب در اومد, ذوق کردن, اقدام به خود کشی کردن.
نظر کارشناسی پنجم: شاید من در تصمیم برای عمل تجدید نظر کردم!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.