بعد آدم دی دریم می‌کنه
می‌گه خب شاید اون لحظه آخر تصمیمش عوض شه
بعد می‌گه حالا شاید هم دوباره یه حرفی زد
بعد هی خوشحاله خودشو امیدوار نگه می‌داره.
بعد هی می‌گه نه می‌دونم یه چیزی ته دلم می‌گه که می‌دونم
بعد همه امیده به این چیز ته دله
بعد چیز ته دل دقیقه آخر می‌شه و ناامید می‌شی می‌ری توی تخت
اون چیز ته دل، دوباره می‌ره همون ته دل
تا پس خوره شدن بعدی

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.