چهاردهم فوریه دو هزار و دوازده

هر دفعه که پس می‌زنتم،‌ همون به زبان اجنبی رجتکمون می‌کنه یه مدل- به خودم یه طویله فحش گاف دار می‌دم که دیگه هیچ حرکتی – همون موو فرنگی‌ها- نکنم. ببینم اصلا یادش می‌آد وجود منو یا نه. هر دفعه می‌گم کی میخوای درست بشی آخه تو. بعد یادم می‌اومد همه قسم‌های قبلی رو و الا آخر.
بعد دو روز می‌گذره، باز دلم تنگ می‌شه،‌ باز می‌خوره تو ذوقم، باز یه طویله تازه خوراکی

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.