اصغر…

چشامو روشن کردی اصغر
خونه‌ات آباد. آب و نونت به راه.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.