شونزدهم نوامبر دو هزار و دوازده

گفته بودم که چقدر چقدر چقدر دلم بغل می‌خواد؟
انگار هزارساله هیچی بغلم نکرده آروم بشم. بغل بزرگ آروم می‌خوام. خیلی زیاد.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.