سیزدهم نوامبر دو هزار و یازده

اینترنت خانه سه چهار روز است که قطع است
در این مدت دوتا کتاب خواندم
چهارتا فیلم دیدم
به کارهای عقب افتاده بانکی رسیدم
خانه را مرتب کردم
به پدر بزرگ مادر بزرگ زنگ زدم
هر روز چند ساعت رفتم یک کافه‌ای و به طور شایسته‌ای کار کردم
برنامه یک کنفرانس ریختم
یک رانندگی ملس یک روزه‌ای کردم
اینترنت اگر از بین برود،‌ من بالاخره باعث افتخار خانواده می‌شوم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.