بیست و دوم اکتبر دو هزار و یازده

من با خاک یکی شده بودم
تو با من
من با مه
تو با خاک
خاک با مه
مه با اقیانوس
خاک با صخره
صخره با مه
من با سرما
تن با تن
جانم بود که ارضا می‌شد. زیبا. زیبا. زیبا.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.