سوم جولای دوهزار و یازده

Screen%20shot%202011-07-03%20at%208.40.13%20AM.png
منِ گل‌درشت، سرخوش در سبزه‌ها

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.