شانزدهم ژوئن دوهزار و یازده

Screen%20shot%202011-06-17%20at%2012.35.04%20AM.png
تابستانی در قرن‌ها قبل

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.