شکسپیر و پسران

حالا که از کتاب‌فروشی‌های بوداپست گفتم، از کشف هیجان‌انگیز خودم در پراگ هم بنویسم.
درست است که در هر کوچه و پشت هر دری، یک بهشت در پراگ قایم شده، اما این کشف من در خیابان بود. در همان محله‌ای که نشان کردم روزی در آن خانه دار شوم، یک کتاب فروشی انگلیسی زبان هست به اسم «شکسپر و پسران».
شما فرض کنید یک آدمی دو طبقه فضای همکف و زیرزمین در اختیار دارد و همین‌قدر هم جا دارد که تمام کتاب‌های انگلیسی قرون و اعصار گذشته را جمع کند. دست بر قضا، تا آنجایی که من توانستم در این مدت کشف کنم، خوش ذوق هم است و مجموعه‌های خوبی از داستان و فلسفه و تاریخ و زنان و روان‌شناسی و جغرافیا و …جمع کرده. تخت و صندلی هم برای نشستن دارد. ظاهرا هم کسی را بلند یا مجبور به خرید نمی‌کنند. هر دو طبقه برای خودش فروشنده‌هایی دارد که انگلیسی را هم خوب صحبت می‌کنند. در ضمن قفسه‌ها هم کتاب نو دارند، هم کتاب دست دوم. کتاب‌های دست دوم انگلیسی را هم می‌خرند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.