ناخواسته شنونده گفتگوی دو نفر از دوستانم در مورد خودم و روابطم بودم و فکر می‌کنم دیگر هیچ‌وقت رابطه‌ام با هیچ‌کدامشان مانند سابق نخواهد بود. کاش نمی‌شنیدم. کاش در رویم می‌گفتند. از همین الان دلم برایشان تنگ شده است که دیگر دوستیمان مانند سابق نخواهد بود و این رو راستی و نقد رو در رو اولین چیزی بود که من انتظارش را داشتم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.