«معلمی شغل انبیاست»

حواسمان به بازار مجسمه و کابل بود، راسته طناب‌فروشان رونق گرفت.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.