حالا درست است که سروش حبیبی است، اما نمی‌توانم سرخوردگی خودم را پنهان کنم که از صفحه شصت و هشت به بعد دیگر از خواندن کتاب لذت نبردم. درست است که یک کلمه شاید معیار ارزش‌گذاری همه یک کار نباشد، اما یک جوری خورد توی ذوق. انگار که خب بقیه‌اش پس معلوم نیست چه باشد. یک جوری شوق خواندنش ریخت. این شد که دوباره رفتم سراغ ترجمه انگلیسی با آنکه اینبار ذوق فارسی خواندنش را داشتم.
در صفحه شصت و هشت مترجم در زیرنویس شماره یک در توضیحUCLA نوشته‌ است:
یعنی دانشگاه کلمبیا شعبه لوس آنجلس.
* خداحافظ گاری کوپر- رومن گاری- ترجمه سروش حبیبی- انتشارات نیلوفر
** کتاب برای بار اول در سال ۱۳۵۱ ترجمه شده. گیریم که آن سال‌ها خیلی امکانات جستجو و تفحص نبود (عذر بدتر از گناه برای ترجمه) ، اما این نسخه کتابخانه من چاپ هفتمش است در سال ۱۳۸۶.
*** UCLA: University of California, Los Angeles

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.