Instagram

این خونه روستای پینول نزدیک ترین چیزی بود به اونچه که آرزو و تعریف من از خونه است. خیلی خاطرات خوب، میوه و سبزی و نجاری و رنگ رزی و رفیق بازی و مستی و خنده و گریه از این خونه یادم میمونه. بیایید خاطرات خوبتون رو تعریف کنید، من روز آخری با خنده از اینجا برم.
این خونه روستای پینول نزدیک ترین چیزی بود به اونچه که آرزو و تعریف من از خونه است. خیلی خاطرات خوب، میوه و سبزی و نجاری و رنگ رزی و رفیق بازی و مستی و خنده و گریه از این خونه یادم میمونه. بیایید خاطرات خوبتون رو تعریف کنید، من روز آخری با خنده از اینجا برم.

این نوشته در عکس ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.