Instagram

Designated Ugly Fat Friend (DUFF) اینهمه داف داف میکردید و من هنوزم نفهمیدم دقیقا یعنی چی، این بود؟
Designated Ugly Fat Friend (DUFF) اینهمه داف داف میکردید و من هنوزم نفهمیدم دقیقا یعنی چی، این بود؟

این نوشته در عکس ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.