من یک عذرخواهی در اینجا به حمیرا بدهکارم. یادتان هست گفته بودم که وقتی فهمیده پشتم درد می‌کند گفته بود که شاید مشکل مالی و عاطفی داشته باشم و من در اینجا با صدای بلند او را مسخره کرده بودم؟

امروز این را می‌خواندم و دیدم که در خصوص دردهای فیزیکی بخش‌های مختلف بدن و برخی از علت‌های آنها توضیح داده و زیر درد مربوط به پشت کمر هم نوشته که احتمالا از نظر مالی و عاطفی پشتوانه خوبی ندارید.

البته هنوز هم عقیده‌دارم که کمردرد من به خاطر بلند‌کردن چیزهای سنگین در سمساری است نه اینها. اما من کلا در مقابل علم تسلیمم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.