شما که یکی هست «پشتتون» هست، هیچ می‌دانید چقدر چقدر چقدر خوش‌شانسید؟ شماها که یکی هست اگه بخواهید کار تازه‌ای تجربه کنید، تصمیم تازه‌ای بگیرید، اصلا هر کار ریسک‌داری بکنید و یک نفر هست که بدانید «هست»، و در هر حالی هست، می‌دانید چقدر چقدر جقدر خوش‌شانسید؟ بدانید مادرتان، پدرتان، پارتنرتان، شوهرتان، زن‌تان، بچه‌تان، دوست‌تان، یک نفر هست که واقعا «هست» و شما می‌توانید بروید به او بگوید که من می‌خواهم این کار را بکنم و می خواهم که این کار بشود و تلاشم را می‌کنم که بشود، اما مثل هر کار دیگری ریسک دارد و آن آدم که «هست» به شما بگوید باشد. برو. من هستم. بگوید نگران کرایه خانه نباش. نگران غذای بچه نباش، نگران قسط و قبض نباش و من «هستم» و برای تو «هستم». شما می‌دانید چقدر چقدر چقدر خوش‌شانسید؟
اگر اینقدر خوش‌شانسید، از این موقعیت استفاده کنید. اگر نکنید، خیلی خیلی خیلی خرید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.