کلمه ها میسوزانند. کلمه ها درد دارند. کلمه ها ویران میکنند. کلمه ها زخم میزنند. کلمه ها بیرحمند. کلمه ها وزن دارند، سنگین اند. کلمه ها….این کلمه های لعنتی

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.