نصف شرقی مملکت داره از سرما تلف میشه، من اما احساس یک وحشی، یک بربر، یک جنایتکار رو دارم که نه تنها احساس رهایی عمیقی دارم، بلکه هی هم دلم میخواد اینو تابلو کنم بذارم جلو چشم اون انسانهای معصوم در حال یخ!
مریضم! میدونم.

(پارسال دی سی بهترین زمستانش رو در چند دهه اخیر داشت. امسال بدترین! من حق دارم از خوشی مریض بشم. میدونم. واقعا مرض بهم.)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.