20140103-191534.jpg

واقعا جاده تنها درمونه.

پی نوشت:
من که مردم، یه جایی تو این جاده “وان” دفنم کنید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.