یه غلطى کردم با یکى قرار شام گذاشتم. بعد، طبعا، حوصله نداشتم برم. گفتم آب آپارتمان رو دوازده ساعت واسه تعویض لوله ها قطع کردند و من یادم رفته بود و من بدون حمام که نمیتونم بیام بیرون. خودم هم کف کردم از این همه نوع آورى.
#روش هاى پیچاندنمان را به هم بیاموزیم #خلاقیت #مگه مرض دارى

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.