چطور ما بچه بودیم جریان صورت در مخرج مخرج در صورت برامون جای سوال/ خنده/ کنجکاوی هیچی نداشت؟ سواد صورت و مخرج رو که داشتیم.
خداشاهده ازتون نمیگذرم اگه میدونستید به ما نمیگفتید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.