بسم‌الله رحمن رحیم

زندگی‌ام در حال حاضر بند دو فاکتور عمده است. یعنی در واقع به یکی. اگر اولیه جور بشود، آنوقت به فاکتور دوم بستگی پیدا می‌کند.

فاکتور اولیه به سه فاکتور دیگر بند است. اگر اولی بشود، دومی بشود، ممکن است فاکتور سوم در نظر گرفته شود. اگر فاکتور سوم تایید شود، فاکتور اولیه هم تایید می‌شود.

اما اگر اولیه هم جور بشود، دومی بخش مهمی از جریان است.

* حالت مطلوب درست شدن فاکتور اول و دوم است.

* حالت نیمه مطلوب، درست شدن فاکتور اول، اما جور نشدن فاکتور دوم است.

* حالت  نامطلوب، درست شدن بند اول و دوم فاکتور اول، اما نشدن فاکتور سوم است.

* حالت به فنا رفتگی، جور نشدن بند اول فاکتور اول است.

* زندگی بسیار پیچیده‌ای دارم. یک مداد صورتی و یک مداد بنفش بیاورید تا جزییات را توضیح دهم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.