خوشحالى من، تمام خوشحالى من، بند یک تلفن، یک صدا براى فقط چند دقیقه است. خوشبخت ساده اى هستم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.