نوشتنم گرفته. خوب است. حالم خوب است. بهار آمد. آمد که چه عرض کنم. هجوم آورد. در فاصله یک روز دمای هوا از یک درجه به سی درجه رسید. بیست و نه درجه تغییر دما در دو روز. از پالتو یک دفعه رسیدیم به دامن و صندل. عالی بود این تغییر یک‌دفعه. از شب‌های بخاری روشن،‌ به شبهای پنجره‌های باز. البته ظاهرا خیلی زود قرار است به شب‌های عرق‌کردن‌های نامتنهای هم برسیم. نمی‌دانم چرا. اما نوشتنم گرفته. خوب است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.