خدا نمیداند کدام را بشنود
نفرین هایم را
یا “جان من است او” هایم را در مکث میان نفرین ها

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.