یه جایى وسط هیچ جام. دور.

شجریان میخونه “مال منى کجا روى، بى تو به سر نمى شود”
من شراب گرم مى خورم، برف مى بینم و کتاب میخونم و تو دلم مى گم که بى تو به سر مى شود، اما چه شدنى؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.