بوسه احتمالى تو
در خوابى که رویاست نه آرزو
بوسه تو، بوسه یواش تو
دارم خودمو میخوابونم به هواى یک بوسه احتمالى. چقدر آرزومند باشم خوبه؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.