باید یه فکرى واسه این خاک تو سرى کرد،
حتى اگه چاره اش غل و زنجیر باشه…

از دست خودم و زمین و زمان خشمگینم. این سیستم دفاعى الان دیگه خودش یه لشگر واسه دفاع لازم داره. استاد به گند کشیدن همه چیزم. همه چی.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.