اها. با دوستم بیرون بودیم،  من نشستم قربون صدقه یه سگی برم. بعد دوستم پرسید تو عاشقانه‌هات فارسی‌اند یا انگلیسی. من گفتم ها؟ بعد گفت قربون صدقه یکی که می‌ری فارسی یا انگلیسی؟ بعد من فکر کردم دیدم یه چندسالی هست جلوی کسی قربون صدقه‌اش نرفتم. (تو خیال خودم زیااااد) اما جلوی کسی قربون صدقه  نرفتم که ببینم فارسی می‌رم یا انگلیسی.

 

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.