این شهر، شهر تکراره. شهر نه تا پنج، شهر سه تا هفت مشروب نصف قیمت، شهر باشگاه بعد از کار، شب شب‌های مشخص جمعه، شب بارهای مشخص شنبه. شهر آدم‌های لیوان استارباکس به دست،‌ شهر آدم‌های کیسه‌های کاغذی غذا، شهر ساعت مشخص صبحانه،‌ ناهار، شام. شهر صبحانه مشخص، ناهار مشخص، شام مشخص،‌ تفریح مشخص، سکس مشخص، شهر آدم‌های مشخص. شهر پیش‌بینی شده، شهر تکرار.

 

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.