بایگانی روزانه: 6 ژانویه 2016

Instagram

Rainy day breakfast at work! (@azi_z I carry these mugs around the continent with me! They have been in storage in three different cities so far, and unpack them every time gives me an absolute joy. Miss you ❤️)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

فرزند دوم خانواده: جوبی! چت ترین گربه عالم که دودخور که میشه، ساعتها به خودش تو آینه خیره میشه! #joobizand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند