بایگانی روزانه: 10 مارس 2014

هوای سنتاباربارایی در برکلی. احساس خوشبختی دارم وقتی اینطور با آفتاب و هوا محشورم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند