بایگانی روزانه: 25 سپتامبر 2010

رابطه بیمار است. هر دویمان این را می‌دانیم. امشب گفت که گریه‌آور شده و درد دارد. به بن‌بست رسیده؟ نمی‌دانم. گارد‌ گرفته‌ایم و حتی صحبت‌های عاشقانه‌مان هم محتاط شده‌است. من کلماتش را تحلیل می‌کنم و او عکس‌العمل‌های مرا. با همه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

کلمات

یُسمعنی.. حـینَ یراقصُنی کلماتٍ لیست کالکلمات یأخذنی من تحـتِ ذراعی یزرعنی فی إحدى الغیمات والمطـرُ الأسـودُ فی عینی یتساقـطُ زخاتٍ.. زخاتی یحملـنی معـهُ.. یحملـنی لمسـاءٍ وردیِ الشُـرفـات وأنا.. کالطفلـهِ فی یـدهِ کالریشهِ تحملها النسمـات یحمـلُ لی سبعـهَ أقمـارٍ بیدیـهِ وحُزمـهَ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای کلمات بسته هستند