بایگانی روزانه: 22 اکتبر 2009

این روزهای کثافت درد و دوری و دستبند و دلشوره و دیوار و دربه دری که تمام شد، قول بده برایم از ته دل بخندی. خوب مسکنی است لامصب.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

ننه کلاغه که بچه‌اش را سپرد به الدوز، تو دیگر خوابت برده بود من قصه را تمام کردم نه برای تو، نه برای خودم برای آقا کلاغه که شاید بپرد به هوای پریدن تو، پریدن من

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند